Termin składania wniosków: od dnia 01 do 17 września 2018 r. (od dnia 01 września do 15 października 2018 r. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych).
Miejsce składania wniosków: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Borowej, Urząd Gminy Borowa pok. 23.