Drukuj

Przełom stycznia i lutego to czas corocznych walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.
Na terenie gminy działa 10 jednostek OSP, dwie włączone do KSRG, tj. Borowa i Wola Pławska.
Liczba członków zwyczajnych to 409 osób w tym: mężczyzn w wieku 18 – 65 lat 313, kobiet w wieku 18–65 lat 26. Ogółem w strukturach OSP zrzeszonych jest 432 osoby (członkowie zwyczajni oraz wspierający i honorowi). W gminie działają trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w składzie 29 osób.

OSP gminne dysponują łącznie 13 samochodami ratowniczymi w tym: jednym samochodem ratowniczo-gaśniczym ciężkim, jednym średnim i jedenastoma lekkimi. Ponadto do dyspozycji jednostek służy 15 motopomp, 1 zestaw ratownictwa technicznego, 6 pilarek do drewna, 2 piły do betonu, 9 agregatów prądotwórczych i sprzęt pomocniczy wszelkiego rodzaju. W gotowości operacyjnej mamy 131 strażaków z wyszkoleniem podstawowym 14 z zakresu ratownictwa technicznego, 4 z zakresu kierowania ruchem drogowym, 11 z zakresu pierwszej pomocy, 5 z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego, 8 sterników motorowodnych, 16 dowódców OSP, 13 naczelników OSP, 6 pilarzy do drewna, 4 pilarzy do betonu i stali.

Informacja dotycząca działań ratowniczych w 2018 roku:
- wyjazdy do pożarów i zdarzeń 20,

Wydatki , ważniejsze zakupy.

Zakupy wyposażenia osobistego w 2018 roku z dotacją Państwowej Straży Pożarnej
w miejscowości:

Gmina Borowa pozyskała środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości na zakup dwóch walizek ratownictwa medycznego PSP – R1, sześciu walizek OSP – R1 oraz dwóch defibrylatorów. Łączna wartość pozyskanych środków to kwota 31 600 zł. Uroczyste przekazanie sprzętu nastąpiło dnia 18 maja 2018 r. w Ośrodku „Bryza” w Otałęży.

Ponadto dokonano zakupu ubrań ochronnych, węży, rozdzielaczy i pozostałego wyposażenia. Wykonano szereg remontów bieżących sprzętu i w miarę potrzeb pilnych remontów w garażach. Większość środków finansowych pochłaniają opłaty stałe jak ubezpieczenia pojazdów, budynków, NNW strażaków ratowników, badania lekarskie, szkolenia, energia elektryczna oraz pozostałe media.