Drukuj

W związku z licznymi sygnałami o uciążliwych plagach komarów,  z inicjatywy Starosty wystąpiono  do Wojewody Podkarpackiego  o przyznanie środków finansowych na przeprowadzenie kompleksowej akcji odkomarzania.

Wójtowie gmin dotkniętych powodzią i podtopieniami stwierdzili, że skala zjawiska jest tak duża, iż zwalczanie dokuczliwych owadów przekracza ich możliwości finansowe.

Po przejściu przez Powiat Mielecki poprzedniej powodzi w 2010 roku władze samorządowe uzyskały na ten cel od administracji rządowej pomoc w wysokości 2,5 mln złotych.

Pismo w sprawie udzielenia pomocy trafiło w dniu dzisiejszym do Wojewody Podkarpackiego.