Zgodnie z zarządzeniem nr 67/2019 Wójta Gminy Borowa – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 24 września 2019 roku w sprawie: „przygotowania, przeprowadzenia i udziału w kompleksowym ćwiczeniu zgrywającym obrony cywilnej na terenie Powiatu Mieleckiego” informuję, że dnia 29 października 2019 roku w godzinach 8.00 – 20.00 na terenie sołectwa Borowa, zostaną przeprowadzone kompleksowe ćwiczenia zgrywające obrony cywilnej.
Na terenie gminy będą wykonywały ćwiczebnie zadania operacyjne Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz Formacje Obrony Cywilnej.
Ponadto nastąpi głośna próba syren oraz będą podawane ćwiczebne komunikaty głosowe.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.