W dniach 4-5 lutego w Jasionce koło Rzeszowa w G2A Arena odbyło się XIII Forum Europa-Ukraina 2020. Debaty Forum koncentrowały się na kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy, możliwości regionów oraz współpracy z partnerami z Polski i innych państw europejskich. Rozważane były uwarunkowania budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej i społeczeństwa obywatelskiego a także kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie stosunków europejskich i globalnych. W wydarzeniu wziął udział Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionej z nami Gminy Połaniec. Warto zaznaczyć, że te dni były pełne niezliczonych rozmów biznesowych, ciekawych paneli dyskusyjnych, które z pewnością dadzą w przyszłości wymierne rezultaty.

Więcej o Forum