Drukuj

W siedzibie mieleckiego Starostwa odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. W spotkaniu, któremu przewodniczył Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego udział wzięli Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin, komendanci policji, straży pożarnej, wojskowej komendy uzupełnień, prezes Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu, przedstawiciele Nadleśnictw z terenu powiatu mieleckiego, przedstawiciele Kół Łowieckich, służby oraz inspekcje powiatowe.
Tematem posiedzenia były kwestie związane min. z koronawirusem. Bieżącą sytuację w powiecie mieleckim przedstawił Ordynator Oddziału Zakaźnego mieleckiego szpitala lek med. Józef Sznajder, dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu Grzegorz Gałuszka oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny Grzegorz Burek.

Interaktywana mapa występowania koronawirusa

Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Informacje na stronie Ministerstwa Zdrowia

Drugim punktem obrad była sytuacja dotycząca rozwijającego się w województwie podkarpackim afrykańskiego pomoru świń (ASF). Dyskusję na ten temat rozpoczął Powiatowy Lekarz Weterynarii Piotr Chrabąszcz, który przedstawił bieżącą sytuację. W trakcie dyskusji ustalono sposób zabezpieczenia powiatu mieleckiego przed ASF poprzez ustawienie grodzenia części gminy Padew Narodowa, stworzenie bariery zapachowej po prawej stronie Linii Hutniczo Szerokotorowej od miejscowości Zaduszniki do stacji Wola Baranowska-Knapy oraz przeszukanie kępy wzdłuż Wisły od drogi wojewódzkiej Mielec-Staszów do miejscowości Dymitrów.
Podczas dyskusji Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski zgłosił wniosek dotyczący przygotowania tzw. „mapy drogowej”  dotyczącej ewentualnego zagrożenia związanego z koronawirusem oraz afrykańskim pomorem świń (ASF). Powiatowy Inspektor Sanitarny Grzegorz Burek zadeklarował przygotowanie dokumentów dotyczących postępowania w przypadku ww. zagrożeń.
Ostatnim punktem posiedzenia było przedstawienie projektu na temat „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości Oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na Lata 2020-2022”.