Przypominamy, że termin płatności I raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego w 2020 roku upływa 16 marca.

Wpłaty zobowiązania pieniężnego można dokonać na konto:

Bank Spółdzielczy Mielec O/Borowa
90 9183 1044 2002 2000 0547 0001

W tytule przelewu należy podać numer konta rozrachunkowego podatnika, który znajduje się w decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania pieniężnego na 2020 rok.