Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30o C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12-13.

 

Jak przetrwać upał

Skutki
Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu. Niewątpliwie, upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Ochrona

 • należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra poparzeniu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie 2 godz. stosując przy tym kremy ochronne;
 • dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy;
 • w ciągu dnia należy zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń (szczególnie po stronie nasłonecznionej). Okna należy otwierać nocą, kiedy temperatura jest niższa – jeżeli oczywiście warunki bezpieczeństwa na to pozwalają;
 • należy unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia. Wysiłek fizyczny, jak np. bieganie może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni spowodowanych odwodnieniem i utratą minerałów, przegrzaniem organizmu lub udaru cieplnego; pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 60o C ;
  należy nosić lekką i przewiewną odzież z tkanin naturalnych, w jasnych kolorach. Wspomoże to właściwą termoregulację organizmu;
 • należy nawadniać organizm – pić dużo wody, najlepiej niegazowanej;
 • należy unikać picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru – sprzyjają one odwodnieniu organizmu;
 • osoby przyjmujące leki, powinny być w kontakcie z lekarzem, aby sprawdzić jaki wpływ mają one na termoregulację i równowagę wodno-elektrolitową;
 • jeśli odczuwamy zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból głowy, należy skontaktować się z dyspozytorem medycznym, dzwoniąc pod numer alarmowy. Jeśli to możliwe należy przenieść się w chłodne miejsce;
 • należy unikać skrajnych temperatur – osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał – może to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi;
 • będąc nad wodą należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu – zanim zaczniemy pływać, należy opłukać ciało wodą, do której wchodzimy i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć;
 • będąc w podróży, należy częściej robić przerwy i odpoczywać w zacienionych miejscach, by złagodzić negatywny wpływ wysokich temperatur na koncentrację;
 • w upalne dni należy przygotowywać lekkie posiłki, bazujące na owocach i warzywach, które dostarczają organizmowi niezbędnych składników mineralnych i witamin, a unikać tłustych, smażonych i wysokokalorycznych dań, które dodatkowo obciążają i tak zmęczony upałem organizm;
 • należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to odwodnieniu organizmu.

W związku z licznymi sygnałami o uciążliwych plagach komarów,  z inicjatywy Starosty wystąpiono  do Wojewody Podkarpackiego  o przyznanie środków finansowych na przeprowadzenie kompleksowej akcji odkomarzania.

Wójtowie gmin dotkniętych powodzią i podtopieniami stwierdzili, że skala zjawiska jest tak duża, iż zwalczanie dokuczliwych owadów przekracza ich możliwości finansowe.

Po przejściu przez Powiat Mielecki poprzedniej powodzi w 2010 roku władze samorządowe uzyskały na ten cel od administracji rządowej pomoc w wysokości 2,5 mln złotych.

Pismo w sprawie udzielenia pomocy trafiło w dniu dzisiejszym do Wojewody Podkarpackiego.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, że od dnia 15.05.2019 r. odczyty wodomierza dla gospodarstw domowych są wykonywane raz na 2 miesiące natomiast dla przedsiębiorstw tak jak do tej pory tj. jeden raz w miesiącu.

Kwota dotacji to 75 tysięcy złotych, która zostanie wydana na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

30 maja 2019 r. Wicemarszałek Województwa  - Piotr Pilch i Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego - Stanisław Kruczek podpisali z Wójtem Gminy Borowa Stanisławem Mieszkowskim umowę na ww. zadanie. Środki przekazane gminom przez Zarząd Województwa pochodzą z budżetu województwa, z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w  roku 2019.
Członkowie zarządu województwa podkreślali podczas uroczystego podpisania znaczenie wsparcia dla lokalnych wspólnot oraz rozwoju rolnictwa na Podkarpaciu. Wójt Stanisław Mieszkowski podziękował marszałkom, gdyż takie inwestycje przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Przez sześć dni i nocy przy udziale ludzi i sprzętu trwała akcja ratowania gminy Borowa przed zalaniem. Choć wystąpiły lokalne podtopienia, udało się uratować wiele domów i gospodarstw. Wysokowydajne pompy wraz z kilkudziesięcioma pompami z jednostek OSP wypompowały 1,5 miliona metrów sześciennych wody.

Przerwanie wałów ochronnych w Wadowicach Górnych spowodowało niebezpieczny wzrost poziomu wód na potokach Brnik i Łukawiec. Przyrost stanu wody do stanu alarmowego na rzece Wiśle, Wisłoce i jej dopływie Starym Brniu spowodował zamknięcie śluzy wałowej Brnika na Starym Brniu. Jedynym rozsądnym ruchem było pompowanie wody.

"Pompowanie wody trwało całodobowo dziewięcioma wysokowydajnymi pompami z całego województwa wraz z kilkudziesięcioma pompami z jednostek OSP, a także z sąsiedniego Połańca, któremu należą się szczególne podziękowania" – powiedział Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski.

Do akcji ratowania gospodarstw wykorzystano jednostki własne Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostki OSP oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej z całego regionu. Koordynatorem działań tych jednostek była Państwowa Straż Pożarna pozostająca w ścisłym kontakcie z Wójtem Gminy Borowa i Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Do akcji pompowania została zaangażowana także 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Ł. Cieplińskiego z wysokowydajną pompą. Praca trwała nieprzerwanie w dzień i w nocy. Wojsko również pomagało przy napełnianiu worków piaskiem.