Przełom stycznia i lutego to czas corocznych walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.
Na terenie gminy działa 10 jednostek OSP, dwie włączone do KSRG, tj. Borowa i Wola Pławska.
Liczba członków zwyczajnych to 409 osób w tym: mężczyzn w wieku 18 – 65 lat 313, kobiet w wieku 18–65 lat 26. Ogółem w strukturach OSP zrzeszonych jest 432 osoby (członkowie zwyczajni oraz wspierający i honorowi). W gminie działają trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w składzie 29 osób.

OSP gminne dysponują łącznie 13 samochodami ratowniczymi w tym: jednym samochodem ratowniczo-gaśniczym ciężkim, jednym średnim i jedenastoma lekkimi. Ponadto do dyspozycji jednostek służy 15 motopomp, 1 zestaw ratownictwa technicznego, 6 pilarek do drewna, 2 piły do betonu, 9 agregatów prądotwórczych i sprzęt pomocniczy wszelkiego rodzaju. W gotowości operacyjnej mamy 131 strażaków z wyszkoleniem podstawowym 14 z zakresu ratownictwa technicznego, 4 z zakresu kierowania ruchem drogowym, 11 z zakresu pierwszej pomocy, 5 z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego, 8 sterników motorowodnych, 16 dowódców OSP, 13 naczelników OSP, 6 pilarzy do drewna, 4 pilarzy do betonu i stali.

E-dowód
Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną - wydawane już od marca 2019 r. - będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

E-dowód – co to jest?
E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie  biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Kiedy e-dowód?
Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się w marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.

Borowa - Urszula Jędrzejowska
Gliny Małe - Lucyna Mieszkowska
Gliny Wielkie - Wiesław Rusek
Górki - Wiesław Gryglewski
Łysakówek - Tomasz Maj
Orłów - Władysław Rucki
Pławo - Anna Kopacz
Sadkowa Góra - Piotr Batko
Surowa - Stanisław Miłoś
Wola Pławska - Tadeusz Miłoś

Wybory Sołtysów

Rozwój form współpracy i działań na rzecz doskonalenia wspólnego systemu ochrony przeciwpowodziowej gmin leżących wzdłuż rzek Wisły i Czarnej, poprzez doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy, w tym technik pływania, a także zapoznanie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Połaniec z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w wodzie i udzielenia pomocy w sytuacjach niebezpiecznych i nagłych – to główne założenie porozumienia.
12 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Połańcu przy udziale Miasta i Gminy Połaniec a Związkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Gminnego w Borowej przy udziale Urzędu Gminy Borowa. Od 12 lutego 2019 r. do 12 lutego 2020 r. strażacy OSP z terenu Gminy Borowa mogą korzystać w każdą sobotę w godzinach 11:00 – 13:00 z Pływalni „Delfin”.
Jak powiedziała Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu Karolina Koper-Adamczak ww. inicjatywa to okazja do poznania i integracji środowiska strażackiego.
Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski wskazał na dobre strony i korzyści płynące z zawartej współpracy i złożył gratulacje dla pomysłodawców, natomiast Burmistrz Jacek Tarnowski podziękował wszystkim za przystąpienie do tego przedsięwzięcia.

Ferie z GOK-iem