31 października 2019 r. informowaliśmy o otrzymaniu dofinansowania ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na „Dostawę lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Woli Pławskiej” w kwocie 184 080 zł.
28 lutego 2020 r. w sali obrad Urzędu Gminy Borowa została podpisana umowa z firmą PW BIBMOT BIK Sp.j.

Przewidywany termin odbioru samochodu przez jednostkę - do 30 czerwca 2020 roku.