Czy można w tak dziwnych czasach rozwijać swoje zamiłowanie do sztuki? Takie starania podjęli uczestnicy projektu „Spotkanie z kulturą, folklor widziany z perspektywy plastycznego maniaka-dziwaka”.
Inicjatywa ta zorganizowana została w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.
Za główny cel organizatorzy przyjęli uświadomienie uczestnikom projektu potencjału ze „skarbu” jakim jest ich kultura, folklor i tradycja. Połączenie nowych materiałów jakie oferuje współczesna plastyka z tradycyjnymi elementami folkloru sprawiło, że członkinie kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z terenu gminy Borowa uwolniły swoją wyobraźnię. Co stworzyły? Coś nieoczywistego, a zarazem wpasowującego się w nasz rodzimy folklor.
Podsumowanie tych twórczych poszukiwań zakończyła wystawa wykonanych prac. Można je oglądać w GOK Borowa. Jest to zarówno podsumowanie całego projektu jak i możliwość pokazania szerszemu gronu jak można w ciekawy i nie tuzinkowy sposób pokazać naszą kulturę.