W związku z występującym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie kraju, województwa podkarpackiego i powiatu mieleckiego przypominamy zasady  ograniczeń bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Borowa oraz jednostkach mających  siedzibę w budynku Urzędu (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Centrum Usług Wspólnych).

Sprawy należy załatwiać:

1. Drogą elektroniczną przez:

  • ePUAP: /URZAD_GMINY/skrytka
  • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub inne znajdujące się na naszej stronie.

2. Telefonicznie dzwoniąc pod nr ogólny: 175815516 lub inne numery kontaktowe znajdujące pod adresem http://borowa.pl/kontakty/87-urzad-gminy.

3. Poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przed wejściem do urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Kontakt osobisty z pracownikiem i wejście do Urzędu możliwe jest jedynie w sprawach pilnych, których nie można załatwić w sposób wymieniony powyżej. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem pod nr ogólny: 175815516 lub inne numery kontaktowe znajdujące pod adresem http://borowa.pl/kontakty/87-urzad-gminy w celu uzgodnienia terminu, sposobu i trybu załatwienia sprawy.

Ewentualne wejście do Urzędu tylko w prawidłowo założonych maseczkach, które zakrywają usta i nos. Obowiązuje również dezynfekcja rąk. Osoby wchodzące do Urzędu zostaną poddane pomiarowi temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym.

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Urzędu będziemy na bieżąco informować na stronie www.borowa.pl oraz na portalu Facebook: www.facebook.com/GminaBorowa/.

Dzień Sołtysa

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Zgodnie z art. 96 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.) poświadczenie własnoręczności podpisu należy co do zasady do kompetencji notariusza.

Wójt jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu tylko wyjątkowo, w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa tj.:

  • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji oraz na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie, ale tylko w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. z 2007 r. nr 27, poz. 185),
  • na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych – na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.),
  • na potwierdzeniu istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń podpisywanym przez emeryta lub rencistę na żądanie organu rentowego - na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • na zeznaniach świadków i oświadczeniach wnioskodawców składanych w postępowaniu o ustalenie świadczeń z tytułu zaopatrzenia funkcjonariuszy służ mundurowych – na podstawie §16 ust. 3 i §17 ust. 4 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2018 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2018 r. poz. 2373 z późn. zm.),
  • na pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne żołnierzy – na podstawie §18 ust. 3 rozporządzenia z dnia 3 października 2019 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin  (Dz.U. z 2019 r. poz. 2107 z późn. zm.),
  • na pisemnym oświadczeniu woli podpisywanym zamiast osoby niemogącej pisać, lecz mogącej czytać – na podstawie art. 79 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
  • na wekslu wystawionym przez osobę niemogącą pisać, podpisanym za nią przez inną osobę – na podstawie art. 75 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U.  z 2016 r. poz. 160).


W obowiązujących przepisach prawa brak jest podstaw do stwierdzania własnoręczności podpisu przez wójta na umowach dzierżawy zawieranych przez mieszkańców.

W związku z otrzymywanymi od mieszkańców Gminy sygnałami dotyczącymi osób oferujących możliwość dofinansowania do wymiany pieców, dociepleń budynków oraz montażu paneli fotowoltaicznych i powołujących się na współpracę z Urzędem Gminy, informujemy, że Urząd Gminy Borowa w chwili obecnej nie prowadzi żadnego naboru wniosków na tego typu inwestycje.
Wszelkie przedstawiane przez ww. osoby informacje o współpracy z Urzędem w powyższym zakresie są nieprawdziwe.

Prosimy o zachowanie ostrożności przed podejmowaniem decyzji i podpisywaniu jakichkolwiek dokumentów.

 Alicja StruzikWczorajszy dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci Alicji Struzik sprinterki, wychowanki LKS Stal Mielec (obecnie reprezentującej barwy AZS AWF Kraków), mieszkanki Gminy Borowa.  Alicja zajęła 7 miejsce w biegu na 60 m podczas mityngu Copernicus Cup 2021 w Toruniu, ustanawiając przy tym swój rekord życiowy - 7,40 s.
1 miejsce zajęła amerykańska sprinterka Javianne Oliver uzyskując najlepszy tegoroczny wynik na świecie - 7,08 s.

Serdecznie gratulujemy naszej mieszkance oraz życzymy dalszych sukcesów!

 AKTUALIZACJA!

Kolejny sukces Alicji Struzik.

W dniach 20-21 lutego br. odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski w Toruniu, gdzie Alicja wraz z drużyną AZS AWF Kraków zdobyła brązowy medal w sztafecie kobiet 4x200 m (biegnąc na ostatniej zmianie). Ponadto Alicja zajęła 8 miejsce na 200 m (uzyskując najlepszy wynik w karierze - 24,30 s) i 10 miejsce na 60 m (7,54 s).

Alicja Struzik