Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju obchody Święta Niepodległości w tym roku miały charakter symboliczny.

Po mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Mikołaja Biskupa w Borowej symboliczną wiązankę kwiatów kwiatów pod pomnikiem Ofiar Bombardowania Borowej w hołdzie walczącym o niepodległą Polskę złożyli:

  • Wójt Gminy Borowa - Stanisław Mieszkowski
  • Przewodniczący Rady Gminy Borowa - Mieczysław Wiącek
  • Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Borowej - Zdzisław Moryto

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w celu przeciwdziałania COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychrozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawiesza się pobór IV raty podatków w formie inkasa, realizowany przez inkasentów ustalonych w osobach sołtysów poszczególnych wsi uchwałą Rady Gminy Borowa nr XX/128/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Należny podatek należy uregulować, z zachowaniem terminu płatności, przypadającego do dnia 16 listopada 2020 roku na rachunek Gminy Borowa nr 90 9183 1044 2002 2000 0547 0001.

Opłata dokonana w Banku Spółdzielczym w Mielcu Oddział w Borowej jest bez kosztów prowizji bankowych.

Na przelewach należy podać imię, nazwisko i adres podatnika oraz rodzaj i ratę należności podatkowej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości informacje można uzyskać pod nr telefonu 175815713 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przypominamy o ograniczeniach bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Borowa oraz jednostkach mających  siedzibę w budynku Urzędu (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Centrum Usług Wspólnych).

Sprawy należy załatwiać:

1. Drogą elektroniczną przez:

  • ePUAP: /URZAD_GMINY/skrytka
  • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub inne znajdujące się na naszej stronie

2. Telefonicznie dzwoniąc pod nr ogólny: 175815516 lub inne numery kontaktowe znajdujące pod adresem http://borowa.pl/kontakty/87-urzad-gminy

3. Poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przed wejściem do urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Kontakt osobisty z pracownikiem w Urzędzie możliwy jest jedynie w sprawach pilnych, których nie można załatwić w sposób wymieniony powyżej. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem pod nr ogólny: 175815516 lub inne numery kontaktowe znajdujące pod adresem http://borowa.pl/kontakty/87-urzad-gminy w celu uzgodnienia terminu, sposobu i trybu załatwienia sprawy.

Osoby wchodzące do urzędu zostaną poddane pomiarowi temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym.

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Urzędu będziemy na bieżąco informować na stronie www.borowa.pl oraz na portalu Facebook: www.facebook.com/GminaBorowa/

Marek Jędrzejowski

 „Rozłąka jest naszym losem.
Spotkanie naszą nadzieją.”

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi MARKA JĘDRZEJOWSKIEGO wieloletniego Inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego. Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy oraz sprawom naszej gminy.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy Borowa, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Centrum Usług Wspólnych.

Minął czwarty rok realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Grupa Odnowy Wsi realizowała zadanie na które został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod nazwą „Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej” – etap II. W 2020 kwota środków przeznaczonych z Budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań wynosiła 704 826,00 zł, co pozwoliło na podpisanie 71 umów z beneficjentami Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Nasz wniosek uplasował się na 29 miejscu. W październiku 2020 roku zakończyła się modernizacja dużej sali wraz z aneksem pomieszczeń piwnicznych budynku GOK w Borowej. Wykonano następujące prace: remont instalacji elektrycznej, roboty rozbiórkowe, roboty murarskie i tynkarskie, roboty posadzkowe, roboty stolarskie, roboty malarskie. Kwota dofinansowania wynosi - 10 000 zł, łączny koszt przedsięwzięcia wynosi – 28 736,07 zł.