Od dnia 3 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w formie papierowej o jednorazowe świadczenie dobry start (300+) oraz wnioski o zasiłek rodzinny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2020/2021.
 
W celu usprawnienia składania wniosków proponuje się poniższy sposób ich przyjmowania:

Lp.

Miejscowość

Data

1.

Borowa od nr 1 do nr 200

03.08.2020r.

2.

Borowa od nr 201 do nr 400

04.08.2020r.

3.

Borowa od nr 401

05.08.2020r.

4.

Wola Pławska i Orłów

06.08.2020r.

5.

Pławo

07.08.2020r.

6.

Surowa i Łysakówek

10.08.2020r.

7.

Górki i Gliny Wielkie

11.08.2020r.

8.

Gliny Małe

12.08.2020r.

9.

Sadkowa Góra od nr 1 do nr 120

13.08.2020r.

10.

Sadkowa Góra od nr 121

14.08.2020r.

Wnioski będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Borowa (parter, pok. 10) w godzinach pracy Urzędu (druki wniosków są dostępne również w pok. 10).
Prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków, a w szczególności numerów PESEL oraz numerów rachunków bankowych.

W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM WIRUSEM SARS-COV-2 ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2,  oraz usprawnienia składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w  2020 roku, proponuje się poniższy sposób ich przyjmowania:

Lp.

Miejscowość

Data

1.

Borowa od nr 1 do nr 200

03.08.2020r.

2.

Borowa od nr 201 do nr 400

04.08.2020r.

3.

Borowa od nr 401

05.08.2020r.

4.

Wola Pławska i Orłów

06.08.2020r.

5.

Pławo

07.08.2020r.

6.

Surowa i Łysakówek

10.08.2020r.

7.

Górki i Gliny Wielkie

11.08.2020r.

8.

Gliny Małe

12.08.2020r.

9.

Sadkowa Góra od nr 1 do nr 120

13.08.2020r.

10.

Sadkowa Góra od nr 121

14.08.2020r.

Wnioski będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Borowa (I piętro, pok.16) w godzinach pracy Urzędu. Prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków.

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w ustalonym terminie, prosimy  o telefoniczne uzgodnienie terminu 175815713.

 


Zalane domy, budynki gospodarcze czy zniszczone dziesiątki hektarów upraw to tylko część tego co stracili mieszkańcy miejscowości Trzcinica.
W Trzcinicy, jak relacjonują mieszkańcy, strumyk, który zazwyczaj ma kilkadziesiąt centymetrów szerokości, w ciągu kilkudziesięciu minut wezbrał do niewyobrażalnych rozmiarów. Miał kilkadziesiąt metrów szerokości i kilka metrów głębokości. Około 30% budynków mieszkalnych w tej miejscowości praktycznie zostało zalanych, a rwący strumień wody wyrządził szkody w gospodarstwach domowych jak również infrastrukturze technicznej. W wyniku powodzi ucierpiało 200 rodzin. Mieszkańcom Trzciny potrzeba niemal wszystkiego. Potrzebna jest pomoc!
W Gminie Borowa mieszkańcy takich miejscowości jak: Łysakówek, Gliny Wielkie, Surowa i Gliny Małe zorganizowali zbiórkę darów dla powodzian z miejscowości Trzcinica. Akcja zbiórki darów przerosła oczekiwania największych optymistów. Zebrano pościel, kołdry, koce, artykuły spożywcze, środki czystości, żywność, materiały budowlane itp. Dar serca i życzliwość ludzi, którzy przyczynili się do zbiórki był wynikiem wielokrotnych własnych doświadczeń, m.in. największej powodzi z lipca 1997 roku gdzie przerwane wały na Wiśle w Otałęży w gminie Czermin spowodowały zalanie aż 637 gospodarstw domowych na terenie samej gminy Borowa oraz powodzi w 2010 r. spowodowanej przerwanymi wałami Wisłoki gdzie najbardziej ucierpieli mieszkańcy Glin Małych, Glin Wielkich, Łysakówka, Surowej, Górek, Sadkowej Góry.

Inicjatorami  zbiórki byli sołtysi przy wsparciu Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, radnych jak i samych mieszkańców. Zbiórką w miejscowości Łysakówek zajął się sołtys Tomasz Maj, radny Piotr Drożdżowski, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Rada Sołecka. Artykuły zostały przekazane od 90% mieszkańców miejscowości Łysakówek. Z kolei w Glinach Wielkich pomoc organizował sołtys Wiesław Rusek oraz Koło Gospodyń Wiejskich, natomiast artykuły zostały przekazane od 50 rodzin. W miejscowości Gliny Małe głównymi organizatorami byli sołtys Lucyna Mieszkowska, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna, natomiast w miejscowości Surowa sołtys Stanisław Miłoś, Rada Sołecka oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej informuje, że od 1 lipca 2020r. drogą elektroniczną, za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS można składać wnioski do programu „Dobry Start”, czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny (świadczenie przysługuje również na dzieci uczące się  w szkołach  policealnych i szkołach dla dorosłych).

Program nie obejmuje: dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne, w przedszkolu, w „zerówce” prowadzonej w szkole, studentów szkół wyższych.

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start" przyjmowane będą również w formie papierowej. Wnioski można przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy Borowa.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowej pod numerem telefonu 175815521 wew. 27.

https://www.gov.pl/web/rodzina/od-dzis-mozna-skladac-wniosek-online-o-dobry-start

Przypominamy, że w 2020 r. że nie składa się wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ z wyłączeniem dzieci nowo urodzonych.

W ramach projektu "Zdalna szkoła" Gmina Borowa zakupiła  i przekazała 25 sztuk laptopów, toreb oraz słuchawek do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej. Zakup w wysokości 60 000 zł został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.