W związku z wzrastającą liczbą zachorowań na koronawirusa oraz zakwalifikowaniem powiatu mieleckiego do tzw. czerwonej strefy, przywraca się w Urzędzie Gminy Borowa od dnia 12.10.2020 r. ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców polegające na ograniczeniu wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibie Urzędu do niezbędnego minimum.

Aby załatwić sprawę należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem pod nr ogólny: 175815516 lub inne numery kontaktowe znajdujące pod adresem http://borowa.pl/kontakty/87-urzad-gminy w celu uzgodnienia sposobu i trybu załatwienia sprawy.

Osoby wchodzące do urzędu zostaną poddane pomiarowi temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym.

Interesanci w trakcie wizyty w Urzędzie zobowiązani są do:

  • zakrywania ust i nosa,
  • dezynfekcji rąk (dotyczy także ubranych rękawiczek) po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • w przypadku oczekiwania na wejście oraz w budynku Urzędu należy zachować dystans 2 metrów od innych osób,
  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
  • zaleca się załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących z wyłączeniem przypadków, w których obecność innych osób jest konieczna do załatwienia określonej sprawy.

Zalecamy załatwianie spraw drogą elektroniczną przez:

  • ePUAP: /URZAD_GMINY/skrytka
  • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub inne znajdujące się na naszej stronie

a także skrzynkę podawczą umieszczoną przed wejściem do urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Urzędu będziemy na bieżąco informować na stronie www.borowa.pl oraz na portalu Facebook: www.facebook.com/GminaBorowa/

W jednej chwili rodzina Państwa Majów straciła dorobek życia. W płomieniach stanął ich budynek gospodarczy, w którym znajdowały się maszyny rolnicze: traktor i dwa kombajny. Spaleniu uległ również samochód, przyczepka, wyposażenie warsztatu i wiele innych cennych rzeczy potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego, na których zakup Państwo Majowie pracowali całe życie. Ponadto na zakup maszyn został zaciągnięty kredyt, który nie został jeszcze spłacony.

Gorąco apelujemy i zachęcamy do pomocy wszystkich, którzy chcą i mają możliwość wsparcia poszkodowanych. Pieniądze, które zostaną w całości przeznaczone dla pogorzelców z Glin Małych można wpłacać za pośrednictwem strony internetowej https://zrzutka.pl/4gtk5u.

Straty jakie poniosła rodzina są ogromne, każda pomoc, jaka zostanie udzielona będzie dla rodziny dużym wsparciem.

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.
W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu: 222799999 lub 226666662.

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Gminy Borowa znajduje się punkt spisowy, w którym można się spisać samodzielnie lub z pomocą pracownika Urzędu Gminy. Gminny punkt spisowy znajduje się w budynku Urzędu Gminy pok. nr 7 i jest czynny w godzina pracy urzędu. Więcej informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 można uzyskać w Urzędzie Gminy pod numerem 175815516.

Pliki do pobrania

Urząd Gminy Borowa przypomina, iż 31.08.2020 r. upływa termin uiszczenia IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z tym prosimy o terminowe dokonanie regulowanie należności w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wystawieniem upomnienia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 poz. 1526) koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł ,co stanowi czterokrotną wysokość kosztów związanych z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska".