Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w celu przeciwdziałania COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychrozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawiesza się pobór IV raty podatków w formie inkasa, realizowany przez inkasentów ustalonych w osobach sołtysów poszczególnych wsi uchwałą Rady Gminy Borowa nr XX/128/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Należny podatek należy uregulować, z zachowaniem terminu płatności, przypadającego do dnia 16 listopada 2020 roku na rachunek Gminy Borowa nr 90 9183 1044 2002 2000 0547 0001.

Opłata dokonana w Banku Spółdzielczym w Mielcu Oddział w Borowej jest bez kosztów prowizji bankowych.

Na przelewach należy podać imię, nazwisko i adres podatnika oraz rodzaj i ratę należności podatkowej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości informacje można uzyskać pod nr telefonu 175815713 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przypominamy o ograniczeniach bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Borowa oraz jednostkach mających  siedzibę w budynku Urzędu (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Centrum Usług Wspólnych).

Sprawy należy załatwiać:

1. Drogą elektroniczną przez:

  • ePUAP: /URZAD_GMINY/skrytka
  • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub inne znajdujące się na naszej stronie

2. Telefonicznie dzwoniąc pod nr ogólny: 175815516 lub inne numery kontaktowe znajdujące pod adresem http://borowa.pl/kontakty/87-urzad-gminy

3. Poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przed wejściem do urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Kontakt osobisty z pracownikiem w Urzędzie możliwy jest jedynie w sprawach pilnych, których nie można załatwić w sposób wymieniony powyżej. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem pod nr ogólny: 175815516 lub inne numery kontaktowe znajdujące pod adresem http://borowa.pl/kontakty/87-urzad-gminy w celu uzgodnienia terminu, sposobu i trybu załatwienia sprawy.

Osoby wchodzące do urzędu zostaną poddane pomiarowi temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym.

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Urzędu będziemy na bieżąco informować na stronie www.borowa.pl oraz na portalu Facebook: www.facebook.com/GminaBorowa/

Marek Jędrzejowski

 „Rozłąka jest naszym losem.
Spotkanie naszą nadzieją.”

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi MARKA JĘDRZEJOWSKIEGO wieloletniego Inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego. Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy oraz sprawom naszej gminy.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy Borowa, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Centrum Usług Wspólnych.

Minął czwarty rok realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Grupa Odnowy Wsi realizowała zadanie na które został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod nazwą „Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej” – etap II. W 2020 kwota środków przeznaczonych z Budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań wynosiła 704 826,00 zł, co pozwoliło na podpisanie 71 umów z beneficjentami Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Nasz wniosek uplasował się na 29 miejscu. W październiku 2020 roku zakończyła się modernizacja dużej sali wraz z aneksem pomieszczeń piwnicznych budynku GOK w Borowej. Wykonano następujące prace: remont instalacji elektrycznej, roboty rozbiórkowe, roboty murarskie i tynkarskie, roboty posadzkowe, roboty stolarskie, roboty malarskie. Kwota dofinansowania wynosi - 10 000 zł, łączny koszt przedsięwzięcia wynosi – 28 736,07 zł.

 

Wzorem lat ubiegłych, w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym przypominamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Borowa, że spalanie odpadów w kotłach, piecach domowych, paleniskach to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i nieodpowiedzialna forma „zagospodarowania odpadów”.
Spalanie odpadów oraz złej jakości paliwa grzewczego są główną przyczyną emisji do powietrza trujących gazów i pyłów, które wpływają negatywnie i chorobotwórczo na zdrowie mieszkańców oraz na otaczające środowisko.
Dodatkowo spalanie odpadów w piecach powoduje osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach kominowych, co może prowadzić do zapalenia się instalacji grzewczej, popękania komina, zaczadzenia, a w najgorszym przypadku do pożaru budynku.
Spalanie odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych jest ustawowo zakazane. Mówi o tym art. 191 ustawy o odpadach „Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”. Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5 000 zł.
W trosce o nasze zdrowie apelujemy do wszystkich Mieszkańców, aby segregować śmieci i pozbywać się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI! DBAJMY O ŚRODOWISKO, NASZE ZDROWIE I ZDROWIE NASZYCH DZIECI!

W związku z wzrastającą liczbą zachorowań na koronawirusa oraz zakwalifikowaniem powiatu mieleckiego do tzw. czerwonej strefy, przywraca się w Urzędzie Gminy Borowa od dnia 12.10.2020 r. ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców polegające na ograniczeniu wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibie Urzędu do niezbędnego minimum.

Aby załatwić sprawę należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem pod nr ogólny: 175815516 lub inne numery kontaktowe znajdujące pod adresem http://borowa.pl/kontakty/87-urzad-gminy w celu uzgodnienia sposobu i trybu załatwienia sprawy.

Osoby wchodzące do urzędu zostaną poddane pomiarowi temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym.

Interesanci w trakcie wizyty w Urzędzie zobowiązani są do:

  • zakrywania ust i nosa,
  • dezynfekcji rąk (dotyczy także ubranych rękawiczek) po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • w przypadku oczekiwania na wejście oraz w budynku Urzędu należy zachować dystans 2 metrów od innych osób,
  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów,
  • zaleca się załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących z wyłączeniem przypadków, w których obecność innych osób jest konieczna do załatwienia określonej sprawy.

Zalecamy załatwianie spraw drogą elektroniczną przez:

  • ePUAP: /URZAD_GMINY/skrytka
  • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub inne znajdujące się na naszej stronie

a także skrzynkę podawczą umieszczoną przed wejściem do urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Urzędu będziemy na bieżąco informować na stronie www.borowa.pl oraz na portalu Facebook: www.facebook.com/GminaBorowa/