W dniu 17 października 2018 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbyła się XLV Sesja Rady Gminy, na której Wójt Gminy Borowa Władysław Błażejowski podsumował kadencję oraz przekazał informację i ocenę realizacji zadań Rady Gminy Borowa w okresie kadencji 2014-2018. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom gminy, kierownikom referatów i kierownikom jednostek budżetowych gminy, dyrektorom szkół, kołom gospodyń wiejskich, strażom pożarnym oraz mieszkańcom gminy za owocną współpracę.    
      
Dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy, wręczyli podziękowania za dotychczasową współpracę na ręce Wójta Gminy Borowa Władysława Błażejowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Borowa Mariana Tarana.
      
Rozstrzygnięto również XI edycję konkursu „Na najładniejszą i bezpieczną posesję na terenie gminy Borowa". Dzięki konkursowi gminne miejscowości są coraz piękniejsze, zadbane i uporządkowane. W swoich założeniach konkurs zachęca do poprawy estetyki zabudowy i otoczenia, bezpieczeństwa oraz warunków higieniczno-sanitarnych, a co za tym idzie, poprawia się wizerunek wsi. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 13 właścicieli posesji i gospodarstw. Dnia 5 lipca 2018 roku komisja konkursowa, którą powołał Wójt Gminy Borowa, obradowała w sześcioosobowym składzie: Iwona Skop (przewodniczący), Monika Występek (zastępca przewodniczącego), Sebastian Stachowicz, Marian Taran, Andrzej Karwacki i Stanisław Pazdro. Komisja konkursowa wizytowała wszystkie posesje, których właściciele zgłosili pisemną deklarację uczestnictwa w konkursie. Członkowie komisji przyznawali uczestnikom liczbę punktów w skali od 1 do 10. O kolejności miejsc w poszczególnych kategoriach decydowała suma punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji konkursowej. Komisja oceniała przede wszystkim ogólny wygląd (posesji, ogrodu i gospodarstwa), ogólny stan techniczny, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, ład i porządek na posesji oraz elementy charakterystyczne dla polskiej wsi. W wyniku przeglądu posesji Komisja dokonała wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu zawiadamia mieszkańców Gminy Borowa, że w dniach od 22 do 25 października 2018 r. od godz.7:30 na terenie gminy będzie prowadzona akcja zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych, sprzętu AGD i RTV oraz opon samochodów osobowych.

NIE ODBIERAMY: odpadów komunalnych zmieszanych w workach, opon pojazdów rolniczych i ciężarowych, gruzu, odpadów budowlanych, okien z szybami, odpadów podlegających selektywnej zbiórce, części samochodowych.

W dniu zbiórki przedmioty należy wystawić przed posesje do drogi gminnej do godziny 7:30. Przedmioty wystawione po przejechaniu ekipy zbierającej lub pozostawione na terenie posesji (za ogrodzeniem) nie będą zbierane.

Terminarz:

  • 22-10-2018 r. (poniedziałek): Pławo, Orłów, Wola Pławska, Łysakówek
  • 23-10-2018 r. (wtorek): Borowa
  • 24-10-2018 r. (środa): Gliny Małe, Sadkowa Góra
  • 25-10-2018 r. (czwartek): Gliny Wielkie, Górki, Surowa

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej akcji zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK Sp. z o.o. Mielec, ul.Korczaka 16, tel. 17 58 20 503 lub 17 58 20 504.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, ze w miesiącu październiku 2018 r. na terenie Gminy Borowa prowadzone będzie planowane płukanie sieci wodociągowej.
Celem płukania jest poprawa, jakości wody dostarczonej odbiorcom poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji sieci. Jednocześnie informujemy, iż w tym czasie może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz nieznaczne pogorszenie  jakości wody.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uprzejmie prosi o przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji:
Dnia 27 września 2018 roku o godzinie 18:00 w remizie OSP, Borowa 307 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. programu „Czyste Powietrze". Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Polega na dofinansowaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wymianie źródła ciepła - dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Zastępca Prezesa
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Rzeszowie

Bogusław Kida

Nauka gry na instrumentach