Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu w związku z powtarzającą się sytuacją w zakresie  nieprzestrzegania przepisów dotyczących uboju zwierząt na użytek własny i konieczności nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów weterynaryjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2059) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2021 poz. 1485), przesyła w załączeniu wytyczne na temat zasad obowiązujących przy uboju gospodarczym.