Urząd Gminy Borowa informuje, że wszystkie sprawy związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (m. in. składanie nowych deklaracji oraz korekt deklaracji, informacja o zaległościach w opłacie z tego tytułu)  uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Borowa p. 19, II piętro lub po nr tel. 175815719, w godzinach pracy Urzędu.