W związku ze zmianami w systemie zagospodarowania odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą od 7 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. 
Składać należy je w Urzędzie Gminy Borowa, II piętro, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu Gminy Borowa.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 581 55 16 wew. 20.

W dniach 13-17 stycznia 2020 roku wnioski przyjmowane będą do godz. 18:00.

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Borowa, na stronie Urzędu: www.borowa.pl lub u sołtysów poszczególnych wiosek.

Do pobrania: