W 2021 roku odpady komunalne będzie odbierała firma FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg.
Informujemy, że zakończyła się dystrybucja harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok oraz pakietów startowych z workami na odpady segregowane. Worki, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku, mieszkańcy mogą wystawiać również w roku obecnym.
Jeżeli z jakichś przyczyn nie otrzymali Państwo pakietów z workami, to istnieje możliwość ich odbioru w Urzędzie Gminy Borowa.