Idzie wiosna, a wiosna to zawsze idealny czas na porządki, remonty i przemeblowania. Pozbywamy się wtedy starych telewizorów, pralek, lodówek, wersalek i mebli.
Pamiętajmy, że las nie jest odpowiednim  miejscem na te rzeczy!

 

Zachęcamy, aby tego typu odpady wystawić w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych, podanych poniżej:

24 kwietnia 2019 r.     Surowa, Górki, Łysakówek, Gliny Wielkie

29 kwietnia 2019 r.     Borowa, Wola Pławska, Orłów, Pławo

30 kwietnia 2019 r.     Sadkowa Góra, Gliny Małe

Urząd Gminy Borowa przypomina, iż 28 lutego upłynął termin płatności I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym prosimy o dokonanie wpłaty w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wystawieniem upomnienia.

24.04.2019 r. - Surowa, Łysakówek, Gliny Wielkie, Górki
29.04.2019 r. - Borowa, Pławo, Orłów, Wola Pławska
30.04.2019 r. - Gliny Małe, Sadkowa Góra

Odpady  należy wystawić zgodnie z harmonogramem do godziny 7:00, przed nieruchomość do trasy przejazdu śmieciarki (do drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej). Odpady wystawione po przejeździe samochodu specjalistycznego nie będą zabierane. Szczegółowe informacje na temat odbioru odpadów można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych PGK w Połańcu Sp. z o.o.,  tel. 158650540 wew. 30 lub w Urzędzie Gminy Borowa.

W związku z trwającym sezonem grzewczym apelujemy do mieszkańców o zaprzestanie spalania w piecach centralnego ogrzewania i innych paleniskach domowych odpadów typu: płyty wiórowe, panele ścienne i podłogowe, podkłady kolejowe, opakowania z tworzyw sztucznych i inne odpady, które wydzielają trujące substancje.
Prosimy o rozsądek i nie narażanie siebie, swojej rodziny i sąsiadów na wdychanie związków toksycznych, które powodują ciężkie choroby układu oddechowego, alergię i nowotwory.
Podczas spalania odpadów w piecach domowych do atmosfery emitowane są pyły, które również opadają na nasze ogrody i pola, odkładają się w glebie powodując zanieczyszczenia metalami ciężkimi.
Ponadto podczas spalania odpadów częściej zapychają się sadzą kominy, co może skończyć się zaczadzeniem albo zapaleniem przewodu kominowego i pożarem.
Mając na uwadze dużą szkodliwość substancji chemicznych wytwarzanych podczas spalania odpadów pamiętajmy, że zdrowia nie da się kupić.


Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne (ustawa o odpadach art. 191 – kto termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny).

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 tys. zł, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności.

UWAGA!

Zmiana terminu najbliższego wywozu odpadów komunalnych dla miejscowości Łysakówek.

Aktualizacja terminów wywozu odpadów biodegradowalnych i zielonych.