Urząd Gminy Borowa informuje o planowanym odbiorze zmieszanych odpadów komunalnych w następujących terminach:

30.01.2019 r.

  1. Gliny Wielkie 
  2. Łysakówek
  3. Surowa
  4. Górki
  5. Gliny Małe
  6. Sadkowa Góra

31.01.2019 r.

  1. Borowa
  2. Wola Pławska
  3. Orłów
  4. Pławo

 

 

Pojemniki i czarne worki ze zmieszanymi odpadami komunalnymi należy wystawić zgodnie z harmonogramem do godziny 7:00 przed nieruchomość do trasy przejazdu śmieciarki (do drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej).

Pojemniki i worki wystawione po przejeździe samochodu specjalistycznego nie będą zabierane.

Urząd Gminy Borowa informuje, że wszystkie sprawy związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (m. in. składanie nowych deklaracji oraz korekt deklaracji, informacja o zaległościach w opłacie z tego tytułu)  uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Borowa p. 19, II piętro lub po nr tel. 175815719, w godzinach pracy Urzędu.

W związku z przeprowadzaną na terenie gminy Borowa inwentaryzacją pojemników na zmieszane odpady komunalne należących do firmy MPGK Mielec, Urząd Gminy Borowa zwraca się z prośbą o zgłaszanie pojemników uszkodzonych.
Informację należy przekazać niezwłocznie, osobiście bądź telefonicznie w terminie do 18 stycznia 2019 r.

Urząd Gminy Borowa informuje, że w związku z trwającą procedurą przetargową (trzeci przetarg) na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borowa” -  odbiór odpadów komunalnych nastąpi do końca miesiąca.

Po ustaleniu przez Radę Gminy Borowa na sesji w dniu 17.01.2019 r. wysokości stawek opłat od właścicieli nieruchomości - wszyscy mieszkańcy (właściciele) otrzymają harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok oraz informację o wysokości opłaty i terminach wpłat.

Harmonogram będzie również dostępny na stronie internetowej gminy.