Wójt Gminy Borowa przypomina, że  w dniu 31 stycznia 2020 r. upływa termin złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
Złożenie deklaracji w dniu 31 stycznia 2020 r. możliwe będzie do godz. 18:00.
Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Borowa lub na stronie internetowej urzędu www.borowa.pl
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.

W związku ze zmianami w systemie zagospodarowania odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą od 7 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. 
Składać należy je w Urzędzie Gminy Borowa, II piętro, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu Gminy Borowa.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 581 55 16 wew. 20.

W dniach 13-17 stycznia 2020 roku wnioski przyjmowane będą do godz. 18:00.

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Borowa, na stronie Urzędu: www.borowa.pl lub u sołtysów poszczególnych wiosek.

Do pobrania:

Idzie wiosna, a wiosna to zawsze idealny czas na porządki, remonty i przemeblowania. Pozbywamy się wtedy starych telewizorów, pralek, lodówek, wersalek i mebli.
Pamiętajmy, że las nie jest odpowiednim  miejscem na te rzeczy!

 

Zachęcamy, aby tego typu odpady wystawić w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych, podanych poniżej:

24 kwietnia 2019 r.     Surowa, Górki, Łysakówek, Gliny Wielkie

29 kwietnia 2019 r.     Borowa, Wola Pławska, Orłów, Pławo

30 kwietnia 2019 r.     Sadkowa Góra, Gliny Małe

Urząd Gminy Borowa przypomina, iż 28 lutego upłynął termin płatności I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym prosimy o dokonanie wpłaty w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wystawieniem upomnienia.