Wójt Gminy Borowa przypomina, że  w dniu 31 stycznia 2020 r. upływa termin złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
Złożenie deklaracji w dniu 31 stycznia 2020 r. możliwe będzie do godz. 18:00.
Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Borowa lub na stronie internetowej urzędu www.borowa.pl
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.

W związku ze zmianami w systemie zagospodarowania odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą od 7 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. 
Składać należy je w Urzędzie Gminy Borowa, II piętro, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu Gminy Borowa.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 581 55 16 wew. 20.

W dniach 13-17 stycznia 2020 roku wnioski przyjmowane będą do godz. 18:00.

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Borowa, na stronie Urzędu: www.borowa.pl lub u sołtysów poszczególnych wiosek.

Do pobrania:

Idzie wiosna, a wiosna to zawsze idealny czas na porządki, remonty i przemeblowania. Pozbywamy się wtedy starych telewizorów, pralek, lodówek, wersalek i mebli.
Pamiętajmy, że las nie jest odpowiednim  miejscem na te rzeczy!

 

Zachęcamy, aby tego typu odpady wystawić w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych, podanych poniżej:

24 kwietnia 2019 r.     Surowa, Górki, Łysakówek, Gliny Wielkie

29 kwietnia 2019 r.     Borowa, Wola Pławska, Orłów, Pławo

30 kwietnia 2019 r.     Sadkowa Góra, Gliny Małe