Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Borowa

Uprzejmie informuję, że osoby zainteresowane korzystaniem w przyszłości z gazu ziemnego proszone są o wypełnienie stosownych ankiet, które znajdują się u sołtysów wsi oraz wzór której zamieszczamy. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do sołtysów lub do Urzędu Gminy Borowa do dnia 16.07.2018 r.

Wójt Gminy Borowa
Władysław Błażejowski