Sytuacja w gminie jest monitorowana na bieżąco przez Wójta Gminy i pracowników UG w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Na dzień 28 maja na terenie gminy nie zanotowano większych zmian. Napływ wód z miejscowości zalanych powiatu mieleckiego, szczególnie ciekiem Brnik, spowodował przyrosty wód w jego ujściu tzn. w Glinach Małych. Występują liczne podtopienia mieszkańców Glin Małych i w dalszym ciągu zagrożenie dla oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze.
Powolny spadek poziomu wód na rzece Wiśle, powoduje spowolnienie ujścia wód na rzece Wisłoce. Konsekwencją tego stanu jest minimalny spadek jej dopływu rzeki Stary Breń. Istotnym elementem stanu wód w gminie jest ciek Brnik, a ściślej jego ujście na śluzie wałowej do Starego Brnia  w Glinach Małych. Śluza wałowa w dalszym ciągu zamknięta. Napływ wód powodziowych z wyżej położonych regionów powiatu, wymusza konieczność pompowanie mechanicznego wody.
Serdecznie dziękujemy druhom strażakom za ich postawę i działania na rzecz naszych mieszkańców.