Wójt Gminy Borowa odwołuje z dniem 29 maja 2019 r. od godz. 9:30 alarm powodziowy na terenie Gminy Borowa. Jednocześnie utrzymuje się w mocy zarządzenie nr 38/2019 r.  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.