Wójt Gminy Borowa odwołuje z dniem 29 maja 2019 r. od godz. 16:00  pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Borowa.