Drukuj

Wójt Gminy Borowia informuje, że Rada Gminy Borowa przystępuje do wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osobę na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
Podstawa prawna:

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r. Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu.
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy w Borowej, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych:

 
 Wójt Gminy Borowa

Stanisław Mieszkowski

 

Załączniki: