Małżeństwo to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
25 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących rocznicę długoletniego pożycia małżeńskiego. W tej wzruszającej uroczystości uczestniczyły 3 pary małżeńskie, które z rąk Wójta Gminy Borowa oraz Sekretarza Gminy Borowa otrzymały Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w uznaniu dla trwałości małżeństwa i wyrzeczenia dla dobra rodziny. Każda z par, oprócz odznaczeń, otrzymała również pamiątkowy dyplom, kwiaty i upominki.
Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni:

  • Maria i Stanisław Głowaccy
  • Stanisława i Tadeusz Drożdż
  • Krystyna i Andrzej Skop

Wszystkim Szanownym Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.