29 października br. na terenie Powiatu Mieleckiego odbyły się ćwiczenia Obrony Cywilnej pod nazwą „Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu i gmin”. W ćwiczeniu udział wzięły służby ratownicze tj. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Wojska Obrony Terytorialnej, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Jedno z ćwiczeń przeprowadzono na terenie Gminy Borowa („Lasek Pławski”). W ramach tych ćwiczeń przeprowadzono praktyczny pokaz działania sił ratowniczych podczas poszukiwania umysłowo chorego mieszkańca miejscowości Ostrówek gm. Gawłuszowice. Zaginiony mieszkaniec został odnaleziony, zidentyfikowany, zaopatrzony przez Pogotowie Ratunkowe i zbadany przez psychologa. O godzinie 13.00 nastąpiło przegrupowanie ćwiczących na wydzielony teren koło budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej, gdzie WOT, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna i Policja zorganizowała pokaz sprzętu operacyjnego dla mieszkańców i młodzieży szkolnej.
Głównym założeniem i celem ćwiczenia było rozwinięcie współpracy pomiędzy gminami, starostwem i poszczególnymi służbami w razie zaistnienia zagrożenia lub wspólnej potrzeby działania na większym obszarze. Epizod praktyczny ćwiczenia, został przeprowadzony w terenie z dużym prawdopodobieństwem realnej sytuacji.
Podczas ćwiczeń łączność radiowa prowadzona była zgodnie z obowiązującymi regułami. Ćwiczenie zostało przeprowadzone sprawnie oraz zgodnie z zasadami działań podczas prowadzenia akcji poszukiwawczych na terenach leśnych.
Zakładane cele szkoleniowe podczas przeprowadzonych ćwiczeń osiągnięto na ocenę bardzo dobrą.
Uczestnicy i obserwatorzy podkreślili realizm przygotowanych scenariuszy oraz staranność, z jaką prowadzone były zadania poszczególnych grup. Zarówno w etapach przygotowawczych jak i w trakcie trwania samego ćwiczenia uczestnicy wykazali duże zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań.