Międzynarodowy Dzień StrażakaDziś Międzynarodowy Dzień Strażaka – jednego z najbardziej bohaterskich zawodów. W tym dniu wszystkim Druhnom i Druhom z jednostek OSP z Gminy Borowa składamy najlepsze życzenia!
Dziękujemy za codzienne, rzetelne realizowanie zadań, za poświęcenie dla ochrony życia i mienia ludzkiego, niesienie bezinteresownej pomocy oraz gotowości do podjęcia akcji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców naszej Gminy. Dziękujemy za trud,  zaangażowanie i za wielki dar serca, jakim jest Wasza służba.
Życzymy Wam niesłabnącej satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, pomyślności w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Niech święty Florian będzie dla Was źródłem siły i wytrwałości, niech czuwa nad bezpieczeństwem Waszym i Waszych rodzin.