Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzję o otwarciu biblioteki i jego terminie podejmuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem, po konsultacji z inspektorem sanitarnym. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, w dniu 4 maja poddał analizie wytyczne: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Biblioteki Narodowej. Ustalono, że po otrzymaniu pozytywnej opinii mieleckiego Sanepidu, wypożyczalnia dla dorosłych oraz oddział dla dzieci wznowią swoją pracę.
Dokładne informacje będą publikowane na portalu facebook oraz udzielane telefonicznie pod numerem 175815280.
Istnieje również możliwość wyszukania pożądanej książki w katalogu SzukamKsiążki.pl.

Biblioteka czynna od 11 maja 2020 r.