Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej informuje, że za zgodą  organu prowadzącego zawiesza zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Borowej w okresie od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania oddziałów przedszkolnych będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.