Zdalna szkoła

Gmina Borowa zakupiła w ramach projektu "Zdalna szkoła" 25 sztuk laptopów dla Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej. Zakup w wysokości 60 000 zł został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.