Drukuj

Od 22 maja 2020 r. obowiązują nowe zasady obsługi klienta. W sprawach niezbędnych przywraca się bezpośrednią obsługę.

Osoby wchodzące do urzędu zostaną poddane pomiarowi temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym.

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie zobowiązani są do:

Przed przyjściem do Urzędu zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem urzędu w celu umówienia się.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu (z pominięciem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów) nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Aby załatwić sprawę zalecamy kontakt telefonicznie z Urzędem pod nr ogólny: 175815516 lub inne numery kontaktowe znajdujące pod adresem http://borowa.pl/kontakty/87-urzad-gminy w celu uzgodnienia sposobu i trybu załatwienia sprawy.

W dalszym ciągu zalecamy załatwianie spraw drogą elektroniczną przez:

a także skrzynkę podawczą umieszczoną przed wejściem do urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.