Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej informuje, że od 1 lipca 2020r. drogą elektroniczną, za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS można składać wnioski do programu „Dobry Start”, czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny (świadczenie przysługuje również na dzieci uczące się  w szkołach  policealnych i szkołach dla dorosłych).

Program nie obejmuje: dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne, w przedszkolu, w „zerówce” prowadzonej w szkole, studentów szkół wyższych.

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start" przyjmowane będą również w formie papierowej. Wnioski można przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy Borowa.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowej pod numerem telefonu 175815521 wew. 27.

https://www.gov.pl/web/rodzina/od-dzis-mozna-skladac-wniosek-online-o-dobry-start

Przypominamy, że w 2020 r. że nie składa się wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ z wyłączeniem dzieci nowo urodzonych.