Od dnia 3 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w formie papierowej o jednorazowe świadczenie dobry start (300+) oraz wnioski o zasiłek rodzinny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2020/2021.
 
W celu usprawnienia składania wniosków proponuje się poniższy sposób ich przyjmowania:

Lp.

Miejscowość

Data

1.

Borowa od nr 1 do nr 200

03.08.2020r.

2.

Borowa od nr 201 do nr 400

04.08.2020r.

3.

Borowa od nr 401

05.08.2020r.

4.

Wola Pławska i Orłów

06.08.2020r.

5.

Pławo

07.08.2020r.

6.

Surowa i Łysakówek

10.08.2020r.

7.

Górki i Gliny Wielkie

11.08.2020r.

8.

Gliny Małe

12.08.2020r.

9.

Sadkowa Góra od nr 1 do nr 120

13.08.2020r.

10.

Sadkowa Góra od nr 121

14.08.2020r.

Wnioski będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Borowa (parter, pok. 10) w godzinach pracy Urzędu (druki wniosków są dostępne również w pok. 10).
Prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków, a w szczególności numerów PESEL oraz numerów rachunków bankowych.

W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM WIRUSEM SARS-COV-2 ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ