Drukuj

Urząd Gminy Borowa przypomina, iż 31.08.2020 r. upływa termin uiszczenia IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z tym prosimy o terminowe dokonanie regulowanie należności w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wystawieniem upomnienia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 poz. 1526) koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł ,co stanowi czterokrotną wysokość kosztów związanych z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska".