Drukuj

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.
W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu: 222799999 lub 226666662.

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Gminy Borowa znajduje się punkt spisowy, w którym można się spisać samodzielnie lub z pomocą pracownika Urzędu Gminy. Gminny punkt spisowy znajduje się w budynku Urzędu Gminy pok. nr 7 i jest czynny w godzina pracy urzędu. Więcej informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 można uzyskać w Urzędzie Gminy pod numerem 175815516.