Wzorem lat ubiegłych, w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym przypominamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Borowa, że spalanie odpadów w kotłach, piecach domowych, paleniskach to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i nieodpowiedzialna forma „zagospodarowania odpadów”.
Spalanie odpadów oraz złej jakości paliwa grzewczego są główną przyczyną emisji do powietrza trujących gazów i pyłów, które wpływają negatywnie i chorobotwórczo na zdrowie mieszkańców oraz na otaczające środowisko.
Dodatkowo spalanie odpadów w piecach powoduje osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach kominowych, co może prowadzić do zapalenia się instalacji grzewczej, popękania komina, zaczadzenia, a w najgorszym przypadku do pożaru budynku.
Spalanie odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych jest ustawowo zakazane. Mówi o tym art. 191 ustawy o odpadach „Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”. Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5 000 zł.
W trosce o nasze zdrowie apelujemy do wszystkich Mieszkańców, aby segregować śmieci i pozbywać się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI! DBAJMY O ŚRODOWISKO, NASZE ZDROWIE I ZDROWIE NASZYCH DZIECI!