Drukuj

Marek Jędrzejowski

 „Rozłąka jest naszym losem.
Spotkanie naszą nadzieją.”

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi MARKA JĘDRZEJOWSKIEGO wieloletniego Inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego. Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy oraz sprawom naszej gminy.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy Borowa, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Centrum Usług Wspólnych.