Drukuj

Minął czwarty rok realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Grupa Odnowy Wsi realizowała zadanie na które został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod nazwą „Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej” – etap II. W 2020 kwota środków przeznaczonych z Budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań wynosiła 704 826,00 zł, co pozwoliło na podpisanie 71 umów z beneficjentami Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Nasz wniosek uplasował się na 29 miejscu. W październiku 2020 roku zakończyła się modernizacja dużej sali wraz z aneksem pomieszczeń piwnicznych budynku GOK w Borowej. Wykonano następujące prace: remont instalacji elektrycznej, roboty rozbiórkowe, roboty murarskie i tynkarskie, roboty posadzkowe, roboty stolarskie, roboty malarskie. Kwota dofinansowania wynosi - 10 000 zł, łączny koszt przedsięwzięcia wynosi – 28 736,07 zł.