Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w celu przeciwdziałania COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychrozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawiesza się pobór IV raty podatków w formie inkasa, realizowany przez inkasentów ustalonych w osobach sołtysów poszczególnych wsi uchwałą Rady Gminy Borowa nr XX/128/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Należny podatek należy uregulować, z zachowaniem terminu płatności, przypadającego do dnia 16 listopada 2020 roku na rachunek Gminy Borowa nr 90 9183 1044 2002 2000 0547 0001.

Opłata dokonana w Banku Spółdzielczym w Mielcu Oddział w Borowej jest bez kosztów prowizji bankowych.

Na przelewach należy podać imię, nazwisko i adres podatnika oraz rodzaj i ratę należności podatkowej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości informacje można uzyskać pod nr telefonu 175815713 w godzinach pracy Urzędu Gminy.