Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju obchody Święta Niepodległości w tym roku miały charakter symboliczny.

Po mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Mikołaja Biskupa w Borowej symboliczną wiązankę kwiatów kwiatów pod pomnikiem Ofiar Bombardowania Borowej w hołdzie walczącym o niepodległą Polskę złożyli:

  • Wójt Gminy Borowa - Stanisław Mieszkowski
  • Przewodniczący Rady Gminy Borowa - Mieczysław Wiącek
  • Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Borowej - Zdzisław Moryto