Drukuj
06.09.2021 r. o godzinie 8:30 odbyło się zwołane w trybie pilnym spotkanie Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej, z udziałem Kierownika Zakładu oraz Wójta Gminy Borowa. Głównym tematem była sytuacja związana z utrudnionym dostępem pacjentów do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w Zakładzie.
Zobligowano Kierownika GSP ZOZ w Borowej do podjęcia pilnych działań mających na celu poprawę dostępu pacjentów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także informowania na bieżąco o występujących utrudnieniach i zmianach w przyjmowaniu pacjentów przez lekarzy.