Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazuje stanowisko Pana Stanisława Szwed Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (pismo zn. DPS-II.4111.7.13.2022.EC) dotyczące usystematyzowania i usprawnienia ścieżki organizowania pomocy i wsparcia osobom opuszczającym terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi.

W pierwszej fazie pomocy osoby przybyłe z Ukrainy, które nie mają zapewnionego miejsca zakwaterowania i zgłaszają się bezpośrednio do ośrodków pomocy społecznej, powinny być kierowane do punktów recepcyjnych zlokalizowanych na terenie województwa, co umożliwi zapewnienie tym osobom miejsca pobytu zorganizowanego przez Wojewodę.

W przypadku wątpliwości, co do form, zakresu i możliwości udzielenia ww. wsparcia osobom z Ukrainy, przedstawiciele samorządów i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powinny kontaktować się ze służbami wojewody tel. 178671323.

 

Dodatkowo Urząd Gminy przypomina, że na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałby możliwość udzielenia wsparcia finansowego (rekompensaty) ze środków rządowych (czy też samorządowych) dla osób prywatnych, udzielających wsparcia uchodźcom wojennym.