Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej będzie realizował wypłatę dodatku węglowego.
Dodatek węglowy – przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł;
 • kominek;
 • koza;
 • ogrzewacz powietrza;
 • trzon kuchenny;
 • piecokuchnia;
 • kuchnia węglowa;
 • piec kaflowy;

zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3 000 zł dla gospodarstwa domowego.

Termin składania wniosków:
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP;
 • osobiście w Urzędzie Gminy Borowa - pok. nr 6 i 7.

Mecz towarzyski
Urząd Gminy Borowa - Firma Atus 3:3

Półfinały
Sadkowa Góra - Górki 0:4
Gliny Małe - Wola Pławska 1:2

O trzecie miejsce (rzuty karne)
Gliny Małe - Sadkowa Góra 4:2

Finał
Górki - Wola Pławska 3:0

29 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie związane z rozpoczęciem inwestycji polegającej na przebudowie byłego gimnazjum w Pławie na gminne przedszkole.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Fryderyk Kapinos - Poseł na Sejm RP; Piotr Olszówkadyrektor ds. rozwoju relacji społecznych z BKG; Maria Napieracz - reprezentująca Marszałka Województwa Podkarpackiego Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego; Stanisław Lonczak - Starosta Powiatu Mieleckiego.

27 lipca Gmina Borowa popisała umowę z wykonawcą, według której już za 12 miesięcy przedszkole będzie gotowe na przyjęcie dzieci.
Wartość tej inwestycji to ponad 6,5 mln zł, z czego dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład w kwocie 4,2 mln zł.

W ramach tej inwestycji wykonane zostanie m.in.:

 • rozbudowa, przebudowa i aranżacja nowych sal,
 • rozbudowa budynku o windę zewnętrzną,
 • budowa kuchni wraz z zapleczem,
 • budowa altany ogrodowej.