W związku z trwającym sezonem grzewczym apelujemy do mieszkańców o zaprzestanie spalania w piecach centralnego ogrzewania i innych paleniskach domowych odpadów typu: płyty wiórowe, panele ścienne i podłogowe, podkłady kolejowe, opakowania z tworzyw sztucznych i inne odpady, które wydzielają trujące substancje.
Prosimy o rozsądek i nie narażanie siebie, swojej rodziny i sąsiadów na wdychanie związków toksycznych, które powodują ciężkie choroby układu oddechowego, alergię i nowotwory.
Podczas spalania odpadów w piecach domowych do atmosfery emitowane są pyły, które również opadają na nasze ogrody i pola, odkładają się w glebie powodując zanieczyszczenia metalami ciężkimi.
Ponadto podczas spalania odpadów częściej zapychają się sadzą kominy, co może skończyć się zaczadzeniem albo zapaleniem przewodu kominowego i pożarem.
Mając na uwadze dużą szkodliwość substancji chemicznych wytwarzanych podczas spalania odpadów pamiętajmy, że zdrowia nie da się kupić.
Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne (art. 191 ustawy o odpadach – kto termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny). Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 tys. zł, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności.
     

 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borowa w 2023 roku” dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowita wartość zadania wyniosła 74.070,12 zł, w tym dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 49.512, 57 zł i WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 6.601,68 zł. Usunięto 143,48 Mg wyrobów zawierających azbest

Dnia 30 sierpnia 2023 . r Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wydał decyzję o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Borowa RZ.RZT.70.35.2023. Nowa taryfa , wchodzi w życie w dniu 29.09.2023 r.  i będzie obowiązywała przez kolejne 36 miesięcy. Ze względu na wysoki wzrost cen, Rada Gminy w Borowej podjęła uchwałę w sprawie dopłaty do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na 2023 r.
Po uwzględnieniu dotacji dla gospodarstw domowych cena 1 m3 dostarczanej wody wynosić będzie 4,10 zł brutto, natomiast cena 1 m3 odprowadzanych ścieków wynosić będzie 8,60 zł brutto.