W niedzielę 3 kwietnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej odbył się XXI Powiatowy Jarmark Wielkanocny, który powrócił po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią. Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Borowa i GOK Borowa, a patronat honorowy objął Starosta Powiatu Mieleckiego.

Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in.: Stanisław Mieszkowski – Wójt Gminy Borowa, Stanisław Lonczak – Starosta Powiatu Mieleckiego, Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP, Fryderyk Kapinos – Poseł na Sejm RP, Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, Jan Tarapata – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Janusz Paruzel – Członek Zarządu Grupy ENEA.

W wydarzeniu wzięło udział 12 kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z terenu powiatu mieleckiego oraz z zaprzyjaźnionej Gminy Połaniec. Panie przygotowały piękne i kolorowe stoiska. Stoły uginały się od słodkich i wytrawnych dań oraz przekąsek. Na każdym z nich można było spróbować pysznych ciast i domowych wędlin, a także prawdziwego wielkanocnego żuru. Nie zabrakło również indywidualnych wystawców rękodzieła artystycznego, którzy oferowali świąteczne stroiki, koszyczki, pisanki, palmy i wiele innych oryginalnych ozdób.

Czas umilały występy grup artystycznych, które działają przy GOK Borowa, tj.: Zespół HOTki, Zespół Śpiewaczy „Znad Wisły” oraz Kapela Ludowa Borowiacy.

W trakcie imprezy rozstrzygnięto konkurs kulinarny „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Wielkanocne Smaki Powiatu Mieleckiego”. W tegorocznej edycji oceniane były mazurki, czyli symbol Świąt Wielkanocnych. Wyniki konkursu:
1 miejsce – Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie GRACJA
2 miejsce – ex aequo: KGW w Borowej BOROWIANKI oraz KGW w Glinach Małych
3 miejsce – KGW w Sadkowej Górze.

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Gmina Połaniec rozpoczęła proces konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030,  włączając w konsultacje społeczne m.in. sąsiednie gminy i ich związki.

Zgodnie z 35-dniowym okresem wnoszenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych poprzez zgłoszenie ewentualnych uwag co do opracowanego dokumentu. Prosimy również o udostępnienie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Państwa Gminy.

W przypadku braku opinii w momencie zakończenia procesu konsultacji społecznych, tj. 2 maja 2022r. uznaje się, że nie wnoszą Państwo uwag.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy  Połaniec na lata 2021-2030 wraz formularzem uwag dostępny jest pod linkiem: http://portal.polaniec.eu/pl/dla_mieszkancow/aktualnosci/ 54130,informacja.html

Serdecznie dziękujemy za udział w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

Jacek Benedykt Nowak

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, iż Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

  • rynek pracy w Polsce,
  • pomoc w innych obszarach,
  • rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.

W związku ze zwiększoną ilością zadań zleconych Gminie, w szczególności związanych z obsługą uchodźców z Ukrainy, w celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego w Borowej z dniem 24 marca 2022 r. zmieniają się zasady obsługi interesantów:

  • uchodźców z Ukrainy w celu nadania numeru PESEL obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr 175815516 (wew. 22).
  • pozostałym osobom również zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny (pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kolejek).

 

Інформація для громадян України

Для присвоєння номера PESEL та довіреного профілю, необхідна реєстрація по телефону за номером 175815516 (доб. 22)